Zásady ochrany osobních údajů

Na základě zákona č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) bych rád informoval své klienty o rozsahu zpracování jejich osobních údajů.

Abych mohl naplnit smlouvu uzavřenou mezi námi a tedy poskytovat klientům své služby ve formě terapie, koučování, poradenství, mentoringu, supervize a workshopů, jejich osobní údaje zpracovávám v následujícím rozsahu: jméno, e-mail a telefonní číslo. A to pouze za účelem poskytování služeb dle uzavřeného kontraktu.

Tyto údaje jsou pro vykonávání poskytovaných služeb nutné – potřebuji klienty informovat o případné změně termínů, zasílat jim potřebné informace apod.

Tyto údaje zpracovávám pouze já a nejsou zpřístupněny žádné třetí osobě.

Na základě uvedených zákonů mají klienti právo přístupu k těmto osobním údajům a na opravu těchto údajů, jakož i další práva, stanovená v §49 zákona 110/2019 Sb..

Během terapie, koučování, poradenství, mentoringu, supervize a workshopů si pořizuji osobní poznámky, které mají anonymizovanou podobu (klienti podle nich nejsou identifikovatelní, nejsou nijak propojeny s výše uvedenými osobními údaji). Nejsou proto osobním údajem dle zákona č. 110/2019 Sb. a nevztahují se na ně opatření o zpracování osobních údajů dle výše zmiňovaných zákonných norem. Tyto poznámky slouží pro mou poradenskou přípravu a kvalitně vedené poradenství. Nejsou nikdy dostupné třetím osobám.